کد نوشته: ۱۰۶۶ تاریخ نوشته: ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۸۸  


سرود میلاد پیامبر(ص)*گل میریزه از سر آسمونا **رضا تاجیک**
گل می ریزه از سر آسمونا     سحر شده تموم شبای یلدا
مکه شده سرزمین آرزوها
دوست دارم     یا رسول الله
ای دلدارم       یا رسول الله
صبح  طلوع  زندگی  زیبایی        نور  سرور   شبهای  رویایی
موج  جنون   دلهای دریایی                آل عبا   گلهای زهرایی
مژدۀ طلوع خورشید حجازه
شکراین لطف حق  دو رکعت نمازه

پیمبری،خاتم الانبیایی             تو هستی حسین ومجتبایی
  برادر حضرت مرتضایی
أب الزهرا    یا رسول الله
یابن الزهرا   یا رسول الله
عشق  تویی   فرزند ابراهیم      با نیگات دنیا میشه تسلیم
ما همه مدیون مولاِِئیم                ما همه شیدای زهرائیم
یا رسول  ابروباد  درفرمان توأند
حمزه و  مرتضی   سرداران توأند

عزیز من روبه خدا آینه ای     تو هستی و  نور دل آمنه ای
یاری نما سید علی خامنه ای
محبوب من   یا رسول الله
ای بت شکن  یا رسول الله
قدم زدی در سال عام الفیل    شده گدات دستان میکائیل
صور تویی در صور اصرافیل  روح تویی در جان عزرائیل
از ازل  با علی  در قلبم نشستی
سر شده  با شما  عصر بت پرستی

رضا تاجیک